Archiwum kategorii: Porady

Reklamacja przesyłek w firmach kurierskich

Reklamacja przesyłek w firmach kurierskich

Mimo, iż każda ze stron chciałaby tego uniknąć, czasami zdarza się reklamacja przesyłek z powodu ich uszkodzenia.
Poniżej przedstawiamy kilka naszych rad jak przygotować się do ewentualnej reklamacji i jak taka reklamacja przesyłek wygląda:

 • Ważnym elementem jest dobre przygotowanie zabezpieczenia paczki do transportu. Nie należy zakładać, że sam karton czy folia wystarczy. Przesyłka jedzie w długą podróż, po różnych drogach, znajduje się między innymi przesyłkami oraz jest przeładowywana na trasie. Dlatego ważne jest zabezpieczenie jej do transportu zgodnie z zasadami panującymi w firmach i zawsze podawanych na stronie. Zabezpieczenie przesyłki należy do obowiązków Nadawcy. Ważne jest to także, że ubezpieczyciel czy strona rozpatrująca reklamację zawsze będzie sprawdzać czy właściwie opakowano towar do przewozu.
 • Jeśli w przesyłce znajdzie się towar wyłączony z przewozu, reklamacja nie będzie uznana, będzie to miało znaczenie w każdym przypadku czy to częściowej straty, zniszczenia czy zagubienia. Wysyłając przesyłkę zatwierdza się regulamin firmy przewozowej, a to oznacza, że akceptuje się jego postawienia. Firma przewozowa może zaznaczyć w nim, że nie przewozi np. szkła. Jeśli w szafce zbije się szyba, którą przewożono, towar może zostać uznany jako wyłączony z przewozu i reklamacja nie uznana.
 • Pamiętaj o sprawdzeniu przesyłki przy odbiorze, jej opakowania, a najlepiej i zawartości, a w razie konieczności spisania protokołu szkody. Przewoźnik odpowiada za przesyłkę od momentu jej odebrania do momentu jej dostarczenia, a to znaczy, że jeśli obierzesz przesyłkę podpisując list czy odbiór, odbierasz ją bez zastrzeżeń. Na wady ukryte jest co prawda 7 dni, jednak po odjeździe kuriera odbiorca prawdopodobnie będziesz musiał udowodnić, że szkoda powstała w przewozie, a nie później np. podczas upadku. Jest to niezwykle trudne.

Czas jest na złożenie reklamacji
Szkodę należy zgłosić jak najszybciej. Prawo Przewozowe daje nam 7 dni. Niektóre firmy przewozowe, przedłużają czas na zgłoszenie reklamacji. Zgłoszenie szkody po czasie, powoduje jej nie uznanie.

Prawo do złożenia reklamacji ma każda ze stron, zarówno Zleceniodawca, Nadawca oraz Odbiorca w zależności od tego której ze stron przysługuje rozporządzanie przesyłką. Warto pamiętać, że po odebraniu przesyłki bez zastrzeżeń powoduje, że prawo to przechodzi na Odbiorcę.

Do reklamacji należy przygotować komplet dokumentów wymaganych przez firmę kurierską, każda z nich reguluje to w swoim regulaminie, a jeśli nie, reguluje to Prawo Przewozowe.

Na pewno należy mieć dokument potwierdzający wartość szkody, np fakturę, paragon, kalkulacja kosztów wytworzenia itp. Do reklamacji nie jest wystarczające twierdzenie, że przedmioty są warte określoną kwotą, należy tę kwotę udokumentować.

W przypadku firm sprzedających towar, strona do której składaliśmy reklamację, zgodnie z prawem, będzie prosić nas o dokument bez utraconych zysków, lub podanie procentowo waszej marży. W przypadku gdy jesteśmy płatnikiem VAT, reklamacja jest rozpatrywania w kwocie netto.
Wiele firm wymaga wypełnienia formularza reklamacji, oraz dołączenia, oryginału listu za usługę oraz
fakturę za przewóz.
Do reklamacji warto dołączyć zdjęcia i inne dokumenty potwierdzające szkodę.

Jak wygląda reklamacji przesyłek i ile trwa?

W przewozie krajowym, przewoźnik ma 30 dni, na rozpatrzenie reklamacji, od dostarczenia, kompletu dokumentów. W przewozie międzynarodowym nie ma uregulowanego terminu.

Podstawa prawna
USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Obowiązujące terminy:
Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub
uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania
przesyłki.

Szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu
przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że
szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej
wydaniem.

Poniżej tekst prawa przewozowego
file:///C:/Users/Katarzyna/Downloads/D19840272Lj.pdf

Przesyłki międzynarodowe, są realizowane na podstawie Konwencji CMR, o ile jedna ze stron jest z nią związana
http://www.freego.pl/unormowania/konwencja_cmr.pdf

Co prawda zgodnie z prawem każda ze stron może złożyć reklamację, jednak
w przypadku naszej firmy, pośredniczymy w reklamacjach i pomagamy w tym procesie.
Potrzebne dokumenty, które prosimy od Państwa to dokumenty, które są wymagane przez poszczególnych
przewoźników.

Tu możecie sprawdzić jak poprawnie zapakować paczkę

pakowanie paczek

Reklamacja przesyłek

1 komentarz

Umieszczono w Porady

Paczki do Rosji

Często otrzymujemy zapytania czy można wysłać przesyłkę do Rosji, tak więc postanowiliśmy odnieść się do tematu.
Wysyłka do Rosji, jest niezwykle trudna. Wymaga przygotowania większej ilości dokumentów do odprawy, niż zwykle jest to potrzebne. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, wszystkich sytuacji, często zdarza się, że po stronie rosyjskiej obsługa wymaga od nas dodatkowej dokumentacji.

Na pewno należy pamiętać o przygotowaniu następujących dokumentów:

-dane osobowe odbiorcy (imię, drugie imię, nazwisko) zgodne z tym, które widnieje w paszporcie
numer paszportu odbiorcy
-umowę o świadczenie usług celnych przez UPS, która upoważnia firmę UPS do dokonania odprawy celnej
-oryginał faktury handlowej wraz z dwie kopie (dodatkowo opis towaru)

Zgodnie z rosyjskimi przepisami celnymi Odbiorca powinien przygotować następujące dokumenty potrzebne do odprawy. Podstawowe dokumenty to:

– dokumenty prawne importera (powinny to być poświadczone notarialnie kopie),
– zgłoszenie do oclenia,
– tłumaczenie faktury w języku rosyjskim (potwierdzone przez odbiorcę),
– kopia umowy pomiędzy nadawcą i importerem (jeśli występuje),
– certyfikat z transakcji bankowych; jest to specjalny dokument kontroli walutowej, który jest wydawany przez bank importera (jeśli występuje),
– dowód wpłaty (jeśli występuje),
– certyfikat zgodności wydany przez Rostest (jeśli występuje) lub innych licencji importowej (jeśli występują),
– umowa między odbiorcą i UPS w Rosji odnośnie odprawy celnej (jeśli występuje).

Na żądanie władz celnych mogą być wymagane dodatkowe dokumenty celne.
Odbiorca powinien mieć również, gotową do wglądu kopię paszportu i być gotowy na pytania / prośby o dodatkową dokumentacje w celu zakończenia odprawy przesyłek. Nadawcy mogą pomóc w tym procesie poprzez informowanie swoich odbiorców o tych wymaganiach.

W przypadku wysyłek za pośrednictwem UPS osoby prywatne mogą przesłać tylko listów do 1 kg.
Firmy mogą przesyłać paczki do 22 EUR na odprawie uproszczonej. Należy pamiętać, że poza Moskwą wartość paczek nie może przekroczyć 200 EUR, wliczając w to koszty transportu. W przypadku braku dokumentów i braku możliwości ich przygotowania przez Odbiorcę, przesyłka może wrócić do Polski.

Dodaj komentarz

Umieszczono w Porady

Reklamacja transportu palety krajowej i paczki

Reklamacja transportu palety krajowej i paczki

 

Wszystko co musisz wiedzieć gdy  zdarzy Ci się reklamacja transportu palety krajowej i paczki

Należy podkreślić, że firmy kurierskie, nie są zainteresowane uszkodzeniami przesyłek. Dlatego, żeby tego unikać,
sukcesywnie podnoszą standardy bezpiecznego przewozu, szkolą pracowników i kurierów z bezpiecznego obchodzenia się paczkami, hale i magazyny zaopatrzone są w monitoring.

Pamiętajmy, że dużo zależy od Nadawców paczek, od zabezpieczenia przesyłek zgodnie z instrukcjami firm przewozowych. Najczęstszą przyczyną zagubienia przesyłek, jest odklejenie się etykiety adresowej od przesyłki, dlatego warto napisać oprócz niej, adres na paczce i numer przesyłki. Nie wysyłajmy towarów zabronionych, ponieważ jeśli znajdą się w paczce, nie otrzymamy, w przypadku szkody, odszkodowania. Jeżeli zawartość dodatkowo była elementem wykluczonym z przewozu, a pobrudzi czy uszkodzi inne sąsiednie paczki, będziemy musieli zapłacić odszkodowanie.
Nie wysyłajmy towarów wykluczonych w paczce, jak alkohol czy papierosy oraz leki. Może zdarzyć się tak, że u nas lek jest bez recepty i włożymy go do paczki do Anglii, ale w Wielkiej Brytanii już jest on na liście leków na receptę. W przypadku gdy celnik znajdzie towary niedozwolone, zarekwiruje zawartość i nie należy się nam odszkodowanie z tego tytułu.

Jeśli zdarzy się uszkodzenie paczki lub zagubienie, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie
Uszkodzenie widocznie od razu, przy kurierze, z którym należy spisać protokół szkody. O Wadach ukrytych należy poinformować do 7 dni.
Samo spisanie protokołu nie jest reklamacją. Reklamację należy złożyć pisemnie, zgodnie z procedurami firmy, na maila, na podstawie formularza ze strony. Zgłoszenie reklamacji, również musi być niezwłocznie, najpóźniej do 7 dnia od szkody, choć niektóre firmy wydłużają czas na złożenie reklamacji, podając go w regulaminach.

Pamiętajmy, że przewoźnik będzie badał przyczynę szkody, dobrze więc mieć zdjęcia i inne dokumenty. Niektóre firmy transportowe życzą zachowanie opakowania do oględzin kuriera oraz zachowania towaru do końca procesu reklamacyjnego.

Podpisanie listu i odebranie przesyłki bez zastrzeżeń, oznacza, że zakończenie transportu przesyłki i odebranie jej bez uwag. Co prawda istnieje przepis pozwalający na zgłoszenie uszkodzenia w ciągu 7 dni jednak, należy pamiętać jednak, że wówczas należy udowodnić, że szkoda nastąpiła podczas transportu, a nie już po odjeździe kuriera, co jest niezwykle trudne, dlatego starajcie się sprawdzać stan przesyłki przy odbiorze.

Do reklamacji należy podłączyć dokument potwierdzający wartość szkody jak faktura, paragon i tym podobne. Firma kurierska nie wypłaci odszkodowania za towar, którego wartość nie została potwierdzona dokumentem, nawet jeśli zaginął, tak samo jest z rzeczami wyłączonymi z przewozu. Odpowiedzialność przewoźnika jest w tym wypadku wyłączona.

Proces reklamacyjny przesyłki krajowej powinien zakończyć się w ciągu 30 dni.
Przesyłki międzynarodowe, realizowane według konwencji CMR, nie mają uregulowanego czasu reklamacji.

Pamiętajcie, że zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pomagamy podczas uszkodzeń i  do nas można się zwrócić jeśli zdarzy Ci się  reklamacja transportu palety krajowej i paczki.

Bezpieczny transport palet, zależy również o Państwa i bezpiecznego opakowania towaru

Zapewniamy, że na każdym etapie realizacji zleceń jesteśmy do Państwa pomocy.

Tu możecie Państwo z nami się skontaktować
kontaktPack4you

 

 

Reklamacja transportu palety krajowej i paczki

Dodaj komentarz

Umieszczono w Bez kategorii, Porady

Przesyłki do Anglii i  innych państw, UPS i GLS czy DPD jakiego kuriera wybrać?

W przypadku przesyłek międzynarodowych mamy w ofercie do wyboru kurierów GLS , UPS i DPD. Zastanawiacie się jakiego kuriera wybrać? W tym postacie opisaliśmy różnice między nimi

Kurier GLS,

W przypadku naszej oferty realizuje transport wyłącznie do i z krajów Unii Europejskiej. Za pośrednictwem tego kuriera, możecie więc wysłać przesyłki do Anglii, czy Niemiec. U tego przewoźnika nie trzeba mieć drukarki, ponieważ kurier sam przywozi etykiety. Zadaniem Nadawcy jest tylko wskazać paczkę do oklejenia. Odbiór odbywa się jednak na następny dzień roboczy. Wiąże się to z tym, że pobranie etykiety przez kierowcę, możliwe jest tylko rano, tak więc zamówienie należy złożyć dzień wcześniej. W przypadku odbioru paczki z zagranicy, zlecenie należy złożyć nawet do godziny 12.30 dzień wcześniej, niektóre odziały w Europie bowiem nie drukują etykiet rano, tylko w godzinach działania biura. Kurier GLS, posiada swoje filie w Europie, zdarza się jednak, że ma podpisane umowy z Partnerami, jak np. w przypadku paczek do Anglii z Parcel Force.  W przypadku dostawy lub odbioru przesyłki, możemy na życzenie Państwa uzyskać numer telefonu do kuriera.

Kurier UPS 

Przesyłka za pośrednictwem UPS np jeśli wysyłacie przesyłki do Anglii, wymaga wydrukowania etykiety z adresem, przygotowanej przez nas i wysłanej na maila, dzięki temu, odbiór można zlecić z reguły jeszcze tego samego dnia. Zleceniodawca musi ją przekazać Odbiorcy, żeby okleił przesyłkę. UPS dociera w wiele miejsc na świecie i oprócz serwisu drogowego o standardowym terminie realizacji, posiada również lotniczy. Przesyłki poza Unię realizowane są wyłącznie takim kanałem dostawy, jako pilny ekspres server i ekonomiczny UPS Worldwide Expedited. Dzięki temu wyślemy więc zarówno paczkę do USA jak i pilny list na Ukrainę czy ważne dokumenty do Meksyku.

Kurier DPD

Przewoźnik ten ma ograniczenie długości paczki do 175 cm, można wysłać nim przesyłkę tego samego dnia, jeśli wydrukujecie etykietę oraz na następny jeśli nie ma takiej możliwości, kurier przywiezie etykietę. Obsługuje on Państwa europejskie w tym Norwegię, Szwajcarię oraz Serbię. W przypadku niepowodzenia odbioru przesyłki, koniczne jest ponowienie odbioru na następny dzień, nie odbywa się on automatyczne, w przypadku nieprzygotowania paczki i niemożliwości jej odbioru w danym dniu, należy zgłosić ten fakt na adres mail Pack4you.

 

więcej informacji można znaleźć tu:

paczki-do-anglii-GLS

Przesyłki do Anglii
pozdrawiamy
Zespół Pack4you

Dodaj komentarz

16 września 2016 · 20:30

sprzedaż towaru do firm zagranicznych

Paczki i przesyłki międzynarodowe dla firm

Jedną z form zwiększania przychodów firmy może być sprzedaż zagraniczna swoich produktów. Popularne są w ostatnim czasie paczki do Anglii, gdzie nasze krajowe produkty godnie konkurują z ich lokalnymi wyrobami, zarówno ceną jak i jakością. Znacznie poszerza to grono odbiorców co zwiększa ilość potencjalnych klientów a co za tym idzie większy rynek zbytu.
Dobrym przykładem jest wystawianie swoich produktów na serwisie Ebay, dysponuje on ogromną bazą użytkowników z całego świata.

Aktualnie poszukiwanie klientów spoza kraju jest wśród polskich firm trendem wiodącym, także zagraniczne firmy i korporacje rozglądają się za partnerami biznesowymi w Polsce. Dlatego wysyłka własnych wyrobów lub towaru może być taka opłacalna, nie możemy jednak zapominać, że nie zawsze najtańsze rozwiązania będą najlepszymi, nie możemy przecież pozwolić aby nasz ważny klient czekał za długo na przesyłkę od nas. Spóźnianie się z realizacją zleceń nigdy nie jest dobrze widziane. Ważna jest jakość obsługi i pomoc na każdym etpaie realizacji zlecenia, na który nasza firma, kładzie nacisk, a przede wszytskim szybka informacja na temat występujących problemów np. z błędnym adresem, nieobecnością odbiorcy. itp.
Każdy chce być usatysfakcjonowany towarem bądź usługą jaką otrzymuje. Zapewniamy usługi kurierskie zarówno dla klientów indywidualnych jaki biznesowych, zarówno sklepów internetowych jak i przedsiębiorstw które nadają przesyłki wielkogabarytowe.

Towar wyłączony z wysyłki

Należy upewnić się, czy nasz towar jest dopuszczony do eksportu, gdyż obowiązek upewnienia się towary mogą zostać wywiezione z kraju leży na nadawcy.
Następujące przedmioty nie są dopuszczone do transportu z Polski:

Przedmioty niebezpieczne wg definicji IATA
Żywność, towary łatwo ulegające zepsuciu
Żywe zwierzęta
Części ludzkiego ciała
Materiały wybuchowe
Pieniądze
Szczegółowa lista wyłączeń znajduje się w naszym regulaminie.

Należy pamiętać, że wszystkie przesyłki z Polski do krajów nie należących do Unii Europejskiej muszą zostać odprawione w urzędzie celnym kraju docelowego przed dostarczeniem ich do odbiorcy. Takimi państwami jest USA, Chiny, Szwajcaria, Norwegia, ale także często wyspy należące do państw należących do EU, jak np. Azory czy Wyspy Normandzkie.
Nadawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie niezbędnej i poprawnie wypełnionej dokumentacji. Odprawa przesyłek, które wymagają więcej dokumentów niż jedynie międzynarodowy list przewozowy i faktura handlowa, może zająć więcej czasu.
Jeśli przesyłka jest przetrzymywana w urzędzie celnym z powodu nieprawidłowych lub brakujących dokumentów, przede wszystkim poinformujmy o tym jej odbiorcę.

Dodaj komentarz

Umieszczono w Porady

Jak wysłać przesyłkę poza Unię Europejską

Jeśli wysyłamy paczkę do krajów nie należycych do Unii Europejskiej, musimy dokonać odprawy celnej. Robi to w naszym imieniu agencja celna wybranej firmy przewozowej.
Przesyłki do wartości 22 EUR, wysyłane nie w celach handlowych, mogą zostać odprawione na w zbiorczej odprawie, na podstawie, faktury proforma (której wartość nie może przekroczyć 22 EUR) oraz karty odprawy celnej.

W przypadku przesyłek o wartości powyżej 22 EUR wymagana jest pełnej odprawy celnej i upoważnienie do niej Agencji Celnej. Przy odprawie celnej osoba prywatna musi wypełnić druk upoważnienia w 3 egzemplarzach. Do dokumentów należy dołączyć ksero dowodu osobistego, karta odprawy celnej, faktura proforma, wpłatę 17 PLN za upoważnienie no konto podanego Urzędu Miasta (opłata jednorazowa jeśli się zaznaczy stały rodzaj upoważnienia).

W przypadku firmy musi ona posiadać również numer EORI, jest to numer nadawany przez Urząd Celny. Do dokumentów należy dołączyć w przypadku braku upoważnienie dla Agencji Celnej, NIP Regon, zaświadczenie o działalności lub KRS, opłatę 17 PLN za upoważnienie, upoważnienie dla agencji celnej w 3 egzemplarzach, fakturę, kartę odprawy celnej.

W przypadku przesyłek poza Unię podajemy tylko koszt transportu, w każdym kraju obowiązują dodatkowo indywidualne opłaty celne i podatki. Przed wysyłką należy sprawdzić, jakie zasady panują podczas odpraw celnych w danym Państwie oraz jakie towary są dozwolone do przewozu. Należy pamiętać, że Urząd Celny ma prawo zrewidować zawartość paczki, lub zakwestionować jej wartość. Wówczas mimo, iż zadeklarowano wartość przesyłki 22 EUR, naliczony zostają należności celne oraz odbywa się odprawa celna,

W przypadku UPS przesyłki poza Unię Europejską wymagają odprawy celnej (wyjątkiem są listy). W przypadku przesyłek o wartości do 1000 EUR, jeśli produkt nie jest na sprzedaż, wymagane jest utworzenie komunikatu IE599, lub ze względu na specyfikę towaru, nie wymagana jest pełna odprawa (np. modemy, sprzęt informatyczny, każdorazowo trzeba sprawdzić w agencji celnej UPS itd.) obowiązuje odprawa celna uproszczona.
W przesyłkach UPS istnieje obowiązkowy wymóg umieszczenia tzw NIP Odbiorcy na Dowodzie Nadania UPS dla przesyłek niedokumentowych Worldwide do następujących krajów:
BRAZYLIA, ARGENTINA, CHILE, EKWADOR

Brak wpisu NIP Odbiorcy w systemach UPS (transmisja EDI oraz UDC Key Entry) automatycznie spowoduje zatrzymanie przez Urząd Celny przesyłki w tych krajach do wyjaśnienia, co wiąże się z ewentualnym opóźnieniem w doręczeniu.

Szczegółowe informacje możecie Pastwo znaleść na naszej stronie

http://www.pack4you.pl/przesylki-poza-ue/

Dodaj komentarz

Umieszczono w Porady

Jak wysłać paletę lub paczkę?

Jak wysłać paletę lub paczkę?

Każdemu z Nas, zależy, żeby odbiór przesyłki odbył się sprawnie, poniżej klika rad, jak się przygotować na wizytę kuriera.

Tak więc co zrobić, żeby wszystko poszło sprawnie? Jak wysłać paletę lub paczkę?

 

 • wpisując zlecenie podaj dokładnie adres wraz z numerami mieszkania czy posesji. Sprawdź czy nazwisko jest zgodnie z tym na domofonie, jeśli wynajmujesz mieszkanie, może być inne. Wówczas podaj to w zleceniu. Napisz również swój numer telefonu, pamiętaj, że powinien on być lokalny czyli np. przy odbiorze przesyłek z Anglii – angielski.
 • zobacz, czy jest swobodny dostęp do miejsca odbioru przesyłki, np. czy jest sprawny domofon, czy kurier może swobodnie dostać się pod wskazany adres, czy np. nie ma zakazów postoju przy wskazanym adresie lub jest ograniczenie dla większych samochodów.
 • dobrze wpisz wagę i wymiary przesyłki, ponieważ ich planowanie przez dyspozytorów często odbywa się na podstawie tych informacji. Może się okazać, że jeśli przesyłka jest większa lub cięższa, nie zmieści się na samochód i opóźni się jej doręczenie lub odbiór.
 • jeśli odbiór przesyłki prywatnej, odbywa się z firmy, również podaj jej nazwę w zleceniu. Jeśli zabraknie tej informacji, kurier, może nie znaleźć wskazanego adresu, spodziewając się, iż to powinna być posesja prywatna.
 • jeśli odbiór przesyłki odbywa się z hotelu lub innego tego typu miejsca, czy obszernego biurowca, pamiętaj żeby poinformować portiernię lub recepcję o przesyłce dla Ciebie, lub ją tam zostawić do odbioru
 • pamiętaj o prawidłowym pakowaniu, zgodnie z zasadami panującymi w danej firmie kurierskiej. Nie powinna to być walizka, szczególnie z wystającymi elementami, ponieważ te mogą się oderwać w transporcie, a zawartość uszkodzić. Pamiętaj, że bezpieczne pakowanie należy do obowiązków Nadawcy.
 • pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc, jeśli masz wątpliwości jak nadać przesyłkę czy inny problem, zadzwoń lub napisz do nas.

Przeczytaj na naszej stronie,  jak bezpiecznie zapakować przesyłkę.
zasady pakowonia

Jak wysłać paletę lub paczkę?

pozdrawiamy słonecznie
Zespół Pack4you

Dodaj komentarz

Umieszczono w Bez kategorii, Porady

Paczki z Anglii Jak zlecić odbiór przesyłki z innego kraju?

Paczki z Anglii Jak zlecić odbiór przesyłki z innego kraju?

Czasami zdarza się, że mamy potrzebę odebrania przesyłki z innego miejsca na przykład paczki z Anglii czy innego państwa w Europie.
Dobrze jest wiedzieć o kliku rzeczach, a garść porad, publikujemy poniżej:

 • bezpieczne opakowanie leży w obowiązkach Nadawcy, upewnij się, czy Nadawca zabezpieczył towar.
 • zadbaj o to, żeby Nadawca wiedział, dokąd ma wysłać, przesyłkę, podaj mu dokładny adres, oraz numer telefonu kontaktowego
 • jeśli dany przewoźnik odbiera na podstawie wysłanej etykiety na maila, pamiętaj żeby przesłać ją Nadawcy, lub zlecić wysłanie jej przez nas.
 • często duże firmy mają wiele przesyłek do wydania na magazynie, do różnych Klientów, dla usprawnienia pracy, posługują się numerami referencyjnymi, numerami faktur czy magazynowymi, upewnij się czy nie potrzeba takiego numeru, do identyfikacji paczki. Koniecznie wpisz ją w uwagach.
 • jeśli kurier sam przykleja etykiety, lub wypisuje list, poproś Nadawcę o sprawdzenie czy poprawnie to zrobił. Pamiętaj, że podpisanie listu wiąże się z akceptacją jego danych. Prawidłowe wskazanie paczek do oklejenia, również leży w obowiązkach Nadawcy.
 • jeśli do wysyłki jest więcej przesyłek o różnych wymiarach, poproś, żeby Nadawca właściwie okleił etykiety, zgodnie ze wskazanymi wymiarami na etykiecie.
 • po otrzymaniu przesyłki, zalecamy sprawdzenie przy kurierze jej stanu. Jeśli widzimy jakiekolwiek uszkodzenia opakowania, sprawdź stan przesyłki i spisz protokół szkody z kurierem.
 • zwróć uwagę, że w niektórych krajach, nie stosuje się skanerów do odbioru, a często data odebrania, bądź nie odebrania przesyłki wpisywana jest wieczorem w spedycji. Dane śledzenia, mogę się pojawić z opóźnieniem.
 • przesyłki są oklejane etykietami, dobrze jednak opisać paczki numerem śledzenia oraz  adresem, gdzie przesyłka ma być transportowana.

 

Pamiętaj, że jeśli masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować, napisać maila, zawsze służymy pomocą.

 

więcej na ten temat możesz znaleźć tu:

paczki z Anglii
 

 

pozdrawiamy
Zespół Pack4you

Dodaj komentarz

Umieszczono w Porady

Dokumenty do odprawy celnej, dla przesyłek do krajów trzecich

Informujemy o zmianach w odprawach celnych UPS, przesyłek poza Unię – przesyłki do USA, Chin, Ukrainy itd. Odprawa uproszczona może się odbyć dla towaru nie podlegającego sprzedaży, dla których nie wymaga się wystawienia komunikatu IE599, a wartość ich jest do 1000 EUR. W przypadku gdy wartość towaru jest mniejsza niż 1000 EUR, ale towar jest na sprzedaż, należy wypełnić upoważnienie do odpraw celnych i przesłać cały komplet dokumentów wraz opłatą 17 PLN na konto odpowiedniego Urzędu, oraz dokumentami firmy. Jeśli towar nie jest na sprzedaż, jest próbką, czy zwrotem, ale jego wartość przekracza 22 EUR, można wykonać odprawę, zbiorczą – uproszczoną, wymagana jest wówczas karta odprawy celnej i faktura proforma, a nie jak do tej pory upoważnienie. Nie zmienia to zasad naliczania opłat celnych po stronie Odbiorcy, należy pamiętać, że każdy kraj ma swoje stawki i odprawa uproszczona, nie zwalnia Odbiorcy z ich opłacenia. Zasady odpraw w GLS, nie ulegają zmianie, nadal obowiązuje odprawa uproszczona do 22 EUR, powyżej pełna. Pełna Odprawa celna w GLS jest płatna. Koszty odprawy eksportowej to 100 PLN do 5 sztuk na fakturze, powyżej, każda następna pozycja 6 PLN netto.
Na naszej stronie można pobrać nowe wzory dokumentów, zmienia się karta oprawy celnej, oraz upoważnienie. Klienci upoważnieniem na stałe, nie muszą wypełniać je na nowym druku.
wzory dokumentów można znaleźć tu:
http://www.pack4you.pl/dokumenty-do-pobrania/

Więcej na temat przesyłek do krajów trzecich, można znaleźć tu:

http://www.pack4you.pl/przesylki-poza-ue/

pozdrawiamy
zespół Pack4you

Dodaj komentarz

Umieszczono w Porady

Jak zacząć sprzedaż za granicę?

Polacy coraz więcej sprowadzają przesyłek zza granicy jak i sprzedają swój towar
na międzynarodowe rynki. Pomaga w tym im między innymi aplikacja ebay, na sąsiednich rynkach.
eBay  to obecnie największy największy serwis aukcji internetowych na świecie, został założony 3 września 1995 roku, przez Pierre’a Omidyara, obecnie działa w 37 krajach. W skład koncernu wchodzi m.in. PayPal.
Od sprzedaży pobiera się opłaty prowizyjne, jednak przy atrakcyjnych cenach towaru, które często są wyższe w porównaniu do sprzedaży takiego samego towaru w Polsce, tego typu transakcje
wydają się dla producentów i sprzedawców bardzo pożądane.  Żeby prowadzić sprzedać na ebay w innych krajach, wystarczy mieć konto i login w polskim ebay.  W pierwszej kolejności należy się zalogować do serwisu, a następnie dokonać weryfikacji. Można to zrobić:

– kartą kredytową
– telefoniczna
– listem

Jak zarejestrować się w ebay:
http://pages.ebay.pl/help/sell/seller_account.html
Serwis ebay dysponuje wygodnymi formami płatności, jak
karta kredytowa, paypal, przelew

O formach płatności można przeczytać tu:
http://pages.ebay.pl/help/sell/questions/selling-fees.html#2
Rozliczenia sprzedaży za granicą, często odbywają się przy pomocy serwisu paypal.

Link do serwisu paypal
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/home

Jeśli mamy już konto w serwisie ebay nie ma przeszkód, żeby rozpocząć sprzedaż międzynarodową.

Jak zacząć sprzedaż za granicą, przydatne informacja można znależć tu:
http://pages.ebay.pl/help/export-getting-started.html#start
http://pages.ebay.pl/help/sell/international-site.html

– Na rynek niemiecki, poprowadzi nas ebay niemiecki, adres tego serwisu to:
http://www.ebay.de/
– na rynek angielski
http://www.ebay.co.uk/

Bariera językowa nie powinna stanowić problemu, ponieważ serwisy można za pomocą google przetłumaczyć na języki lokalne. Nawigacja po stronie , jest taka sama
jak na ebay polskim.

Jak wysłać przesyłkę międzynarodową
Koszt Przesyłki do Anglii, do Niemiec, czy paczki do Włoch można sprawdzić w naszym kalkulatorze.
http://www.pack4you.pl/poznaj-cene-przesylki-kurierskiej/
Nadanie odbywa się za pomocą formularza online nadaj swoją przesyłkę
http://www.pack4you.pl/nadaj-przesylke/0/

Czy możemy sprowadzić towar z zagranicy np. z Anglii, Niemiec czy Polski?

Oczywiście, że tak, transakcje można przeprowadzać w dwie strony, zarówno kupować jak i sprzedawać. Ebay także jest do tego jak najbardziej przydatnym narzędziem.
Informacje jak kupować za granicą można znaleźć tu:
http://pages.ebay.pl/help/buy/betterbuyer.html.
Wiele produktów nie jest dostępnych w Polsce, w ich poszukiwaniu odwiedzamy więc
włoskie czy angielskie rynki. Marzą nam się piękne włoskie buty, dzięki sprzedaży internetowej
dziś nić nie ma granic.
Najbezpieczniejszą formą płatności jest wspomniany już serwis paypal, który w przypadku problemów pozwala odzyskać wpłacone pieniądze.
Nie ma problemu także ze sprowadzeniem paczki za granicy. Koszt Przesyłki z Anglii, z Niemiec, czy paczki z Włoch można sprawdzić w naszym kalkulatorze.
http://www.pack4you.pl/poznaj-cene-przesylki-kurierskiej/ i w prosty sposób zamówić kuriera do np. do włoskiej firmy, za pośrednictwem naszego portalu.

Tak więc do działa!

Dodaj komentarz

Umieszczono w Porady