Archiwum tagu: przesyłki do Rosji

Paczki do Rosji

Często otrzymujemy zapytania czy można wysłać przesyłkę do Rosji, tak więc postanowiliśmy odnieść się do tematu.
Wysyłka do Rosji, jest niezwykle trudna. Wymaga przygotowania większej ilości dokumentów do odprawy, niż zwykle jest to potrzebne. Niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, wszystkich sytuacji, często zdarza się, że po stronie rosyjskiej obsługa wymaga od nas dodatkowej dokumentacji.

Na pewno należy pamiętać o przygotowaniu następujących dokumentów:

-dane osobowe odbiorcy (imię, drugie imię, nazwisko) zgodne z tym, które widnieje w paszporcie
numer paszportu odbiorcy
-umowę o świadczenie usług celnych przez UPS, która upoważnia firmę UPS do dokonania odprawy celnej
-oryginał faktury handlowej wraz z dwie kopie (dodatkowo opis towaru)

Zgodnie z rosyjskimi przepisami celnymi Odbiorca powinien przygotować następujące dokumenty potrzebne do odprawy. Podstawowe dokumenty to:

– dokumenty prawne importera (powinny to być poświadczone notarialnie kopie),
– zgłoszenie do oclenia,
– tłumaczenie faktury w języku rosyjskim (potwierdzone przez odbiorcę),
– kopia umowy pomiędzy nadawcą i importerem (jeśli występuje),
– certyfikat z transakcji bankowych; jest to specjalny dokument kontroli walutowej, który jest wydawany przez bank importera (jeśli występuje),
– dowód wpłaty (jeśli występuje),
– certyfikat zgodności wydany przez Rostest (jeśli występuje) lub innych licencji importowej (jeśli występują),
– umowa między odbiorcą i UPS w Rosji odnośnie odprawy celnej (jeśli występuje).

Na żądanie władz celnych mogą być wymagane dodatkowe dokumenty celne.
Odbiorca powinien mieć również, gotową do wglądu kopię paszportu i być gotowy na pytania / prośby o dodatkową dokumentacje w celu zakończenia odprawy przesyłek. Nadawcy mogą pomóc w tym procesie poprzez informowanie swoich odbiorców o tych wymaganiach.

W przypadku wysyłek za pośrednictwem UPS osoby prywatne mogą przesłać tylko listów do 1 kg.
Firmy mogą przesyłać paczki do 22 EUR na odprawie uproszczonej. Należy pamiętać, że poza Moskwą wartość paczek nie może przekroczyć 200 EUR, wliczając w to koszty transportu. W przypadku braku dokumentów i braku możliwości ich przygotowania przez Odbiorcę, przesyłka może wrócić do Polski.

Dodaj komentarz

Umieszczono w Porady

Jak wysłać przesyłkę poza Unię Europejską

Jeśli wysyłamy paczkę do krajów nie należycych do Unii Europejskiej, musimy dokonać odprawy celnej. Robi to w naszym imieniu agencja celna wybranej firmy przewozowej.
Przesyłki do wartości 22 EUR, wysyłane nie w celach handlowych, mogą zostać odprawione na w zbiorczej odprawie, na podstawie, faktury proforma (której wartość nie może przekroczyć 22 EUR) oraz karty odprawy celnej.

W przypadku przesyłek o wartości powyżej 22 EUR wymagana jest pełnej odprawy celnej i upoważnienie do niej Agencji Celnej. Przy odprawie celnej osoba prywatna musi wypełnić druk upoważnienia w 3 egzemplarzach. Do dokumentów należy dołączyć ksero dowodu osobistego, karta odprawy celnej, faktura proforma, wpłatę 17 PLN za upoważnienie no konto podanego Urzędu Miasta (opłata jednorazowa jeśli się zaznaczy stały rodzaj upoważnienia).

W przypadku firmy musi ona posiadać również numer EORI, jest to numer nadawany przez Urząd Celny. Do dokumentów należy dołączyć w przypadku braku upoważnienie dla Agencji Celnej, NIP Regon, zaświadczenie o działalności lub KRS, opłatę 17 PLN za upoważnienie, upoważnienie dla agencji celnej w 3 egzemplarzach, fakturę, kartę odprawy celnej.

W przypadku przesyłek poza Unię podajemy tylko koszt transportu, w każdym kraju obowiązują dodatkowo indywidualne opłaty celne i podatki. Przed wysyłką należy sprawdzić, jakie zasady panują podczas odpraw celnych w danym Państwie oraz jakie towary są dozwolone do przewozu. Należy pamiętać, że Urząd Celny ma prawo zrewidować zawartość paczki, lub zakwestionować jej wartość. Wówczas mimo, iż zadeklarowano wartość przesyłki 22 EUR, naliczony zostają należności celne oraz odbywa się odprawa celna,

W przypadku UPS przesyłki poza Unię Europejską wymagają odprawy celnej (wyjątkiem są listy). W przypadku przesyłek o wartości do 1000 EUR, jeśli produkt nie jest na sprzedaż, wymagane jest utworzenie komunikatu IE599, lub ze względu na specyfikę towaru, nie wymagana jest pełna odprawa (np. modemy, sprzęt informatyczny, każdorazowo trzeba sprawdzić w agencji celnej UPS itd.) obowiązuje odprawa celna uproszczona.
W przesyłkach UPS istnieje obowiązkowy wymóg umieszczenia tzw NIP Odbiorcy na Dowodzie Nadania UPS dla przesyłek niedokumentowych Worldwide do następujących krajów:
BRAZYLIA, ARGENTINA, CHILE, EKWADOR

Brak wpisu NIP Odbiorcy w systemach UPS (transmisja EDI oraz UDC Key Entry) automatycznie spowoduje zatrzymanie przez Urząd Celny przesyłki w tych krajach do wyjaśnienia, co wiąże się z ewentualnym opóźnieniem w doręczeniu.

Szczegółowe informacje możecie Pastwo znaleść na naszej stronie

http://www.pack4you.pl/przesylki-poza-ue/

Dodaj komentarz

Umieszczono w Porady