Archiwum tagu: przewóz palet

przesyłki paletowe z ADR – nowe przepisy

Przesyłki paletowe z ADR – nowe przepisy 

Od 2 września 2016 wchodzą nowe przepisy ADR w paletach krajowych, które wymagają na dokumentach informacji o właścicielu towaru (nazwy i adresu podmiotu).

 •  Jeśli właścicielem towaru nie jest Nadawca lecz inny podmiot wówczas wydający towar jest zobowiązany do poprawnego wskazania właściciela na dokumentach przewozowych. Jednocześnie należy skreślić słowa „właściciel towaru” w polu adresowym Nadawcy.
 • Jeśli korzystają Państwo z naszych listów przewozowych do drukarek igłowych tzw. „składanek” proszę dopisać informację ręcznie na dokumencie.

Zmiany te wynikają z faktu, iż od dnia 2 września 2016 r. wchodzą w życie nowe polskie przepisy dotyczące obowiązkowych zapisów w dokumentach przewozowych ADR/RID/ADN. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi na temat interpretacji powyższego zapisu przez ITD i Ministerstwo Do Spraw Transportu, wobec tego przekazujemy Państwu poniższą informacje.

Od dnia 2 września 2016 r. uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.

Powyższe oznacza, że dotychczas stosowane dokumenty należy uzupełnić o dodatkowe ww. wymagane informacje, tj. nazwę oraz adres (zapewne ulicę oraz kod i miejscowość) podmiotu, który jest właścicielem każdego przewożonego towaru niebezpiecznego w chwili przekazywania tego towaru do przewozu osobie wykonującej przewóz.

Brak niniejszego zapisu może skutkować nałożeniem przez organy kontrolne kary pieniężnej w wysokości 300 zł, za naruszenie podane pod Lp. 1.1. pkt 3 załącznika do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, tj.: „Sporządzenie dokumentu przewozowego, w którym nie jest zawarta inna wymagana informacja”.

Nowe przepisy dla przesyłek paletowych z ADR,  zostały wprowadzone w trybie pilnym, wraz z nowelizacją innych przepisów, które nie dotyczą bezpośrednio transportu, tj. art. 13 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1165 – DOTYCZĄCYM OBROTU I PRZEWOZU PALIW ( i gazu ) w tym zmian istniejących koncesji i nowej rejestracji wszystkich związanych z obrotem oraz przewozem paliw), w następującym brzmieniu:

„Art. 13.

W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1367 i 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542) dotychczasową treść art. 13 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.”.

Dodaj komentarz

Umieszczono w News

Paczki z Anglii Jak zlecić odbiór przesyłki z innego kraju?

Paczki z Anglii Jak zlecić odbiór przesyłki z innego kraju?

Czasami zdarza się, że mamy potrzebę odebrania przesyłki z innego miejsca na przykład paczki z Anglii czy innego państwa w Europie.
Dobrze jest wiedzieć o kliku rzeczach, a garść porad, publikujemy poniżej:

 • bezpieczne opakowanie leży w obowiązkach Nadawcy, upewnij się, czy Nadawca zabezpieczył towar.
 • zadbaj o to, żeby Nadawca wiedział, dokąd ma wysłać, przesyłkę, podaj mu dokładny adres, oraz numer telefonu kontaktowego
 • jeśli dany przewoźnik odbiera na podstawie wysłanej etykiety na maila, pamiętaj żeby przesłać ją Nadawcy, lub zlecić wysłanie jej przez nas.
 • często duże firmy mają wiele przesyłek do wydania na magazynie, do różnych Klientów, dla usprawnienia pracy, posługują się numerami referencyjnymi, numerami faktur czy magazynowymi, upewnij się czy nie potrzeba takiego numeru, do identyfikacji paczki. Koniecznie wpisz ją w uwagach.
 • jeśli kurier sam przykleja etykiety, lub wypisuje list, poproś Nadawcę o sprawdzenie czy poprawnie to zrobił. Pamiętaj, że podpisanie listu wiąże się z akceptacją jego danych. Prawidłowe wskazanie paczek do oklejenia, również leży w obowiązkach Nadawcy.
 • jeśli do wysyłki jest więcej przesyłek o różnych wymiarach, poproś, żeby Nadawca właściwie okleił etykiety, zgodnie ze wskazanymi wymiarami na etykiecie.
 • po otrzymaniu przesyłki, zalecamy sprawdzenie przy kurierze jej stanu. Jeśli widzimy jakiekolwiek uszkodzenia opakowania, sprawdź stan przesyłki i spisz protokół szkody z kurierem.
 • zwróć uwagę, że w niektórych krajach, nie stosuje się skanerów do odbioru, a często data odebrania, bądź nie odebrania przesyłki wpisywana jest wieczorem w spedycji. Dane śledzenia, mogę się pojawić z opóźnieniem.
 • przesyłki są oklejane etykietami, dobrze jednak opisać paczki numerem śledzenia oraz  adresem, gdzie przesyłka ma być transportowana.

 

Pamiętaj, że jeśli masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować, napisać maila, zawsze służymy pomocą.

 

więcej na ten temat możesz znaleźć tu:

paczki z Anglii
 

 

pozdrawiamy
Zespół Pack4you

Dodaj komentarz

Umieszczono w Porady

Jak bezpiecznie zapakować paletę

Jak bezpiecznie zapakować paletę –

Transport palet

Każdemu sprzedawcy zależy, żeby przesyłka dotarła bezpiecznie do Odbiorcy. Dużo zależy od zabezpieczenia do transportu przesyłki.

Jak bezpiecznie zapakować paletę

Należy zwrócić uwagę, że Nadawca zobowiązany jest do bezpiecznego zapakowania przesyłki, tak aby zabezpieczyć ją przed uszkodzeniem mogącym powstać w wyniku działania typowych sił zewnętrznych, oraz nie uszkodzić inne sąsiadujące obok przesyłki.

Poniżej przedstawiamy kilka uwag, które pomogą Państwu przygotować paletę do transportu:

 • towar powinien być umieszczony na nieuszkodzonych paletach. Palety, które mają widoczne uszkodzenia, mogą się złamać podczas transportu, a cały nas towar wysypać i zniszczyć.
 • towar umieszczony na palecie powinien być przymocowany stabilnie do palety, spięty taśmą. Szczególnie należy na to zwrócić przy transporcie palet wysokich. Jeśli towar na palecie, nie będzie dobrze przymocowany, może się przechylić, a zwartość rozsypać. Należy pamiętać, że transport palet krajowych czy międzynarodowych, odbywa się po różnych drogach, a także jest przeładowywany w magazynach, na samochody liniowe.
 • prawidłowo przygotowana paleta do przewozu powinna  być ofoliowana oraz oklejona kilkukrotnie taśmą.
 • umieszczony ładunek na palecie, nie powinien wystawać poza obrys palety, a jeśli wystaje, narożniki powinny być dodatkowo wzmocnione. Jeśli towar wystaje poza obrys palety, to jego brzegi są podatne na uszkodzenia, dodatkowo, może narazić na uszkodzenie inne przesyłki w transporcie.
 • ładunek powinien mieć zewnętrzną ochronę w postaci np styropianu, a rogi dodatkowo wzmocnione.
 • ułożenie towaru na palecie powinno mieć konstrukcję murka, przedmioty lżejsze powinny być na górze, cięższe na dole. Niedobrze jeśli na palecie zostawia się puste przestrzenie. Prowadzi to do
  niestabilności przesyłki.
 • Przesyłka powinna mieć oznakowania informujące o specyfice postępowania jak np, uwaga szkło, ostrożnie, materiały ADR i inne tego typu oznaczenia.

W transporcie palet krajowych czy międzynarodowych, w przypadku uszkodzenia przesyłki, przewoźnik zawsze analizuje, czy paleta została prawidłowo przygotowana do przewozu, zgodne z regulaminem firmy kurierskiej. Zalecamy żeby przy dostawie przesyłki sprawdzić przesyłaną paletę krajową czy międzynarodową przy kurierze. W szczególności czy nie ma zewnętrznych uszkodzeń w opakowaniu. W przypadku takiej sytuacji, sugerujemy spisanie protokołu przesyłki.  Oczywiście w przypadku transportu palet krajowych, może ten protokół spisać w ciągu 7 dni od doręczenia przesyłka, jeśli wady nie były widoczne przy doręczeniu, ale w tym wypadku, może nie uniknąć domniemania, że szkoda powstała po odjeździe kuriera. Dlatego zalecamy, informowanie Odbiorców o sprawdzaniu stanu przesyłki przy doręczeniu i ewentualnym spisaniu protokołu szkody.

Jak powinna być bezpiecznie przygotowana paleta do transportu, możesz zobaczyć tu

 

zasadypakowania

 

Jak bezpiecznie zapakować paletę

Dodaj komentarz

Umieszczono w Porady

Czy wysłanie większej ilości przesyłek paletowych, może być opłacalne?

Pragniemy poinformować, że do oferty Pekaes, wprowadzono
multipack. Przy wysyłce więcej niż 2 palety do jednego odbiorcy, doliczany będzie rabat, od każdej następnej przesyłki.
ilość palet w przesyłce:
3 palety rabat – 6 PLN od każdej następnej
4 palety rabat – 10 PLN od każdej następnej
5 palet rabat – 15 PLN od każdej następnej
Zapraszamy do zapoznania się z nową korzystną ofertą, im więcej palet w przesyłce tym cena korzystniejsza

REKLAMA_MULTIPACK2

Dodaj komentarz

Umieszczono w Cennik