Archiwum tagu: reklamacja przesyłek

Reklamacja przesyłek w firmach kurierskich

Reklamacja przesyłek w firmach kurierskich

Mimo, iż każda ze stron chciałaby tego uniknąć, czasami zdarza się reklamacja przesyłek z powodu ich uszkodzenia.
Poniżej przedstawiamy kilka naszych rad jak przygotować się do ewentualnej reklamacji i jak taka reklamacja przesyłek wygląda:

  • Ważnym elementem jest dobre przygotowanie zabezpieczenia paczki do transportu. Nie należy zakładać, że sam karton czy folia wystarczy. Przesyłka jedzie w długą podróż, po różnych drogach, znajduje się między innymi przesyłkami oraz jest przeładowywana na trasie. Dlatego ważne jest zabezpieczenie jej do transportu zgodnie z zasadami panującymi w firmach i zawsze podawanych na stronie. Zabezpieczenie przesyłki należy do obowiązków Nadawcy. Ważne jest to także, że ubezpieczyciel czy strona rozpatrująca reklamację zawsze będzie sprawdzać czy właściwie opakowano towar do przewozu.
  • Jeśli w przesyłce znajdzie się towar wyłączony z przewozu, reklamacja nie będzie uznana, będzie to miało znaczenie w każdym przypadku czy to częściowej straty, zniszczenia czy zagubienia. Wysyłając przesyłkę zatwierdza się regulamin firmy przewozowej, a to oznacza, że akceptuje się jego postawienia. Firma przewozowa może zaznaczyć w nim, że nie przewozi np. szkła. Jeśli w szafce zbije się szyba, którą przewożono, towar może zostać uznany jako wyłączony z przewozu i reklamacja nie uznana.
  • Pamiętaj o sprawdzeniu przesyłki przy odbiorze, jej opakowania, a najlepiej i zawartości, a w razie konieczności spisania protokołu szkody. Przewoźnik odpowiada za przesyłkę od momentu jej odebrania do momentu jej dostarczenia, a to znaczy, że jeśli obierzesz przesyłkę podpisując list czy odbiór, odbierasz ją bez zastrzeżeń. Na wady ukryte jest co prawda 7 dni, jednak po odjeździe kuriera odbiorca prawdopodobnie będziesz musiał udowodnić, że szkoda powstała w przewozie, a nie później np. podczas upadku. Jest to niezwykle trudne.

Czas jest na złożenie reklamacji
Szkodę należy zgłosić jak najszybciej. Prawo Przewozowe daje nam 7 dni. Niektóre firmy przewozowe, przedłużają czas na zgłoszenie reklamacji. Zgłoszenie szkody po czasie, powoduje jej nie uznanie.

Prawo do złożenia reklamacji ma każda ze stron, zarówno Zleceniodawca, Nadawca oraz Odbiorca w zależności od tego której ze stron przysługuje rozporządzanie przesyłką. Warto pamiętać, że po odebraniu przesyłki bez zastrzeżeń powoduje, że prawo to przechodzi na Odbiorcę.

Do reklamacji należy przygotować komplet dokumentów wymaganych przez firmę kurierską, każda z nich reguluje to w swoim regulaminie, a jeśli nie, reguluje to Prawo Przewozowe.

Na pewno należy mieć dokument potwierdzający wartość szkody, np fakturę, paragon, kalkulacja kosztów wytworzenia itp. Do reklamacji nie jest wystarczające twierdzenie, że przedmioty są warte określoną kwotą, należy tę kwotę udokumentować.

W przypadku firm sprzedających towar, strona do której składaliśmy reklamację, zgodnie z prawem, będzie prosić nas o dokument bez utraconych zysków, lub podanie procentowo waszej marży. W przypadku gdy jesteśmy płatnikiem VAT, reklamacja jest rozpatrywania w kwocie netto.
Wiele firm wymaga wypełnienia formularza reklamacji, oraz dołączenia, oryginału listu za usługę oraz
fakturę za przewóz.
Do reklamacji warto dołączyć zdjęcia i inne dokumenty potwierdzające szkodę.

Jak wygląda reklamacji przesyłek i ile trwa?

W przewozie krajowym, przewoźnik ma 30 dni, na rozpatrzenie reklamacji, od dostarczenia, kompletu dokumentów. W przewozie międzynarodowym nie ma uregulowanego terminu.

Podstawa prawna
USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Obowiązujące terminy:
Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub
uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania
przesyłki.

Szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu
przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że
szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej
wydaniem.

Poniżej tekst prawa przewozowego
file:///C:/Users/Katarzyna/Downloads/D19840272Lj.pdf

Przesyłki międzynarodowe, są realizowane na podstawie Konwencji CMR, o ile jedna ze stron jest z nią związana
http://www.freego.pl/unormowania/konwencja_cmr.pdf

Co prawda zgodnie z prawem każda ze stron może złożyć reklamację, jednak
w przypadku naszej firmy, pośredniczymy w reklamacjach i pomagamy w tym procesie.
Potrzebne dokumenty, które prosimy od Państwa to dokumenty, które są wymagane przez poszczególnych
przewoźników.

Tu możecie sprawdzić jak poprawnie zapakować paczkę

pakowanie paczek

Reklamacja przesyłek

1 komentarz

Umieszczono w Porady

Reklamacja transportu palety krajowej i paczki

Reklamacja transportu palety krajowej i paczki

 

Wszystko co musisz wiedzieć gdy  zdarzy Ci się reklamacja transportu palety krajowej i paczki

Należy podkreślić, że firmy kurierskie, nie są zainteresowane uszkodzeniami przesyłek. Dlatego, żeby tego unikać,
sukcesywnie podnoszą standardy bezpiecznego przewozu, szkolą pracowników i kurierów z bezpiecznego obchodzenia się paczkami, hale i magazyny zaopatrzone są w monitoring.

Pamiętajmy, że dużo zależy od Nadawców paczek, od zabezpieczenia przesyłek zgodnie z instrukcjami firm przewozowych. Najczęstszą przyczyną zagubienia przesyłek, jest odklejenie się etykiety adresowej od przesyłki, dlatego warto napisać oprócz niej, adres na paczce i numer przesyłki. Nie wysyłajmy towarów zabronionych, ponieważ jeśli znajdą się w paczce, nie otrzymamy, w przypadku szkody, odszkodowania. Jeżeli zawartość dodatkowo była elementem wykluczonym z przewozu, a pobrudzi czy uszkodzi inne sąsiednie paczki, będziemy musieli zapłacić odszkodowanie.
Nie wysyłajmy towarów wykluczonych w paczce, jak alkohol czy papierosy oraz leki. Może zdarzyć się tak, że u nas lek jest bez recepty i włożymy go do paczki do Anglii, ale w Wielkiej Brytanii już jest on na liście leków na receptę. W przypadku gdy celnik znajdzie towary niedozwolone, zarekwiruje zawartość i nie należy się nam odszkodowanie z tego tytułu.

Jeśli zdarzy się uszkodzenie paczki lub zagubienie, należy zgłosić ten fakt niezwłocznie
Uszkodzenie widocznie od razu, przy kurierze, z którym należy spisać protokół szkody. O Wadach ukrytych należy poinformować do 7 dni.
Samo spisanie protokołu nie jest reklamacją. Reklamację należy złożyć pisemnie, zgodnie z procedurami firmy, na maila, na podstawie formularza ze strony. Zgłoszenie reklamacji, również musi być niezwłocznie, najpóźniej do 7 dnia od szkody, choć niektóre firmy wydłużają czas na złożenie reklamacji, podając go w regulaminach.

Pamiętajmy, że przewoźnik będzie badał przyczynę szkody, dobrze więc mieć zdjęcia i inne dokumenty. Niektóre firmy transportowe życzą zachowanie opakowania do oględzin kuriera oraz zachowania towaru do końca procesu reklamacyjnego.

Podpisanie listu i odebranie przesyłki bez zastrzeżeń, oznacza, że zakończenie transportu przesyłki i odebranie jej bez uwag. Co prawda istnieje przepis pozwalający na zgłoszenie uszkodzenia w ciągu 7 dni jednak, należy pamiętać jednak, że wówczas należy udowodnić, że szkoda nastąpiła podczas transportu, a nie już po odjeździe kuriera, co jest niezwykle trudne, dlatego starajcie się sprawdzać stan przesyłki przy odbiorze.

Do reklamacji należy podłączyć dokument potwierdzający wartość szkody jak faktura, paragon i tym podobne. Firma kurierska nie wypłaci odszkodowania za towar, którego wartość nie została potwierdzona dokumentem, nawet jeśli zaginął, tak samo jest z rzeczami wyłączonymi z przewozu. Odpowiedzialność przewoźnika jest w tym wypadku wyłączona.

Proces reklamacyjny przesyłki krajowej powinien zakończyć się w ciągu 30 dni.
Przesyłki międzynarodowe, realizowane według konwencji CMR, nie mają uregulowanego czasu reklamacji.

Pamiętajcie, że zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pomagamy podczas uszkodzeń i  do nas można się zwrócić jeśli zdarzy Ci się  reklamacja transportu palety krajowej i paczki.

Bezpieczny transport palet, zależy również o Państwa i bezpiecznego opakowania towaru

Zapewniamy, że na każdym etapie realizacji zleceń jesteśmy do Państwa pomocy.

Tu możecie Państwo z nami się skontaktować
kontaktPack4you

 

 

Reklamacja transportu palety krajowej i paczki

Dodaj komentarz

Umieszczono w Bez kategorii, Porady